RERE VIDE

Infrastruktūras un vides projekti

Infrastruktūras un vides projekti

  • Infrastruktūras un vides projekti

RERE VIDE saviem klientiem sniedz šādus pakalpojumus:

  • Autoceļu, ielu, laukumu un citu infrastruktūras objektu būvniecība un rekonstrukcija;
  • Ūdenssaimniecības un komunikācijas tīklu projektu vadība;
  • Teritoriju labiekārtošana un vides uzlabošanas darbi;
  • Vides projektu kvalitātes, drošības un risku vadība.